Dutch Hospitality bv

Om bedrijven bij te staan en te voldoen aan de ARBO wetgeving is Dutch Hospitality bv
voortdurend op zoek naar instrumenten en methodes om uw bedrijfsproces gemakkelijker te maken en uw
bedrijfsvoering te stroomlijnen, te optimaliseren en te borgen. 
Één van deze instrumenten is het Arbo Management Systeem (AMS)

Mag ik u terugbellen?

Waarom het Arbo Management Systeem?

Het AMS is dé digitale Risico Inventarisatie & Evaluatie bij uitstek en kan in vrijwel alle sectoren en branches worden gebruikt.
Met dit instrument is een bedrijf in staat om:

  • de geïnventariseerde arborisico's digitaal (webbased) en overzichtelijk te borgen;
  • de risico-inventarisatie aan te passen aan de organisatiestructuur, inclusief (inter)nationale vestigingen, waardoor acties (de)centraal kunnen worden gelabeld;
  • onbeperkt gebruikers te koppelen aan maatregelen en autorisatie te geven, waarbij de verantwoordelijke medewerker een reminder ontvangt op de geplande datum;
  • het plan van aanpak voortdurend te actualiseren en de voortgang te monitoren;
  • te analyseren waar eventueel bijsturing noodzakelijk is (planning, investering)
  • niet alleen inzicht te verkrijgen wat niet goed geregeld is maar ook in welke arbo activiteiten wel uitgevoerd zijn;
  • opvolgingsacties in lijn van afdelingen te beleggen;
  • te rapporteren in diverse formaten (exel, pdf)over de inventarisatie.

Hierdoor levert het de KAM-verantwoordelijke niet alleen tijdwinst en overzicht op,
maar biedt het instrument ook gebruiksvriendelijkheid, structuur en geeft inzicht op zowel uitvoerings- als managementniveau.

Demo aanvragen